هوشا سافت

دسته بندی : اخبار هوشا

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان یکی از مشتریان قدیمی هوشا است. خوشحالیم که اعزام اخیر و تلاش همکار واحد پشتیبانی هوشا مورد توجه و تقدیر مدیریت محترم نوسازی مدارس هرمزگان قرار گرفته است.

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان یکی از مشتریان قدیمی هوشا است. سابقه این همکاری تا این لحظه به بیش از 15 سال میرسد. یعنی از سال 1381. در این مدت خیلی تلاش کرده ایم تا  بتوانیم رضایت  کارشناسان و مدیریت محترم اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان جلب شود  و خوشحالیم که این همکاری تا به این مدت تداوم داشته است. اخیرا"  به درخواست مدیریت جهت آموزش مجدد و رفع اشکالات و بررسی پیشنهادات کارشناسان و مدیریت محترم نسبت به اعزام  یکی از کارشناسان ارشد پشتیبانی  اقدام کردیم. هرچند وظیه ما بوده است که در زمان مورد نیاز به یاری مشتری بشتابیم ولی خوشحالیم که این تلاش مورد توجه و تقدیر مدیریت محترم نوسازی مدارس هرمزگان قرار گرفته است. 
چنین برخوردها و نگاهی ما را به سمت ارائه خدمات مطلوبتر و شایسته تر تشویق می کند. برای کارشناسان ارجمند و مدیریت محترم و ذیحسابی ارجمند اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان آرزوی توفیق روز افزون داریم.


تعداد بازدید :  5811 تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ برابر است با 2019/02/02

بازگشت